Dlaczego warto nam pomagać?

 • Dlaczego warto nam pomagać?

  CSR (Corporate Social Responsibility) – Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

  Ponieważ żyjemy w czasach wyjątkowo intensywnego przemysłu, zarówno jakość produktów spożywczych jak i kosmetyków, może okazać się nie wystarczająca by zaspokoić pierwotne potrzeby człowieka. Dlatego celem Fundacji Wybieram Zdrowie jest zbudowanie świadomej postawy konsumenta w celu wyboru odpowiedniej jakości produktów, nie tylko pod względem marek, czy tych pochodzenia ekologicznego (które wciąż są poza zasięgiem statystycznego Polaka), ale również postawionych przed wyborem dokonania zakupu pomiędzy różnymi grupami produktów.

  Podczas codziennego pędu pomiędzy pracą, żłobkiem, szkołą dzieci, spotkaniami towarzyskimi czy kursami językowymi lub sportami, zatracamy się w biegu, dokonujemy wyborów pod presją czasu, nie mając świadomości ile zagrożeń czyha za kolorowymi etykietkami produktów codziennego użytku. Fundacja stawia sobie za cel uświadomienie korzyści płynących ze świadomych wyborów.

  Pomagając nam możesz mieć swój wkład w edukację społeczeństwa, co w dalszej perspektywie przełoży się na stan zdrowia publicznego, bo to jednak teraźniejszy styl życia determinuje blisko 75% wszystkich przyczyn zgonów w Polsce.

  Trzeci sektor bierze na swoje barki działalność społeczną na którą braknie funduszy lub chęci w administracji publicznej, ale bez koalicji NGO – SEKTOR PRYWATNY działalność społeczna na skalę ogólnopolską nie będzie możliwa. Dlatego warto mieć swój wkład w działania społeczne, bo los bywa zaskakujący i nigdy nie wiadomo czy my sami nie staniemy się grupą odbiorców trzeciego sektora.

  Koalicja NGO – SEKTOR PRYWATNY niesie ze sobą wiele korzyści, dzięki współpracy z fundacjami, przede wszystkim dla firmy, dla ich marki i produktów wytwarzanych przez nie, które zyskują w opinii publicznej, co może się przełożyć na sprzedaż. Działania społeczne związane z mass mediami są nierozerwalnie związane z PR oraz marketingiem. Kampanie społeczne powstałe przy udziale swoich darczyńców to idealna reklama pokryta z budżetów spoza działów marketingu czy reklamy.

  Biznes odpowiedzialny staje się coraz powszechniejszy, wspieranie Fundacji to fantastyczna forma inwestycji, która być może nie przyniesie zysku firmie, ale na pewno będzie korzystna dla społeczeństwa.

  Polskie społeczeństwo starzeje się, a ponieważ wiek jest głównym czynnikiem rozwoju nowotworów jego udział w liczbie zgonów ogółem w Polsce będzie się sukcesywnie zwiększał. Warto już dziś pomyśleć o przyszłości i zmienić swoje nawyki żywieniowe i styl życia. Jeśli nie chcesz, bądź nie możesz wesprzeć Fundacji Wybieram Zdrowie, to chociaż spróbuj zachęcić swoich pracowników, kolegów czy członków rodziny do zmiany codziennych zachowań, które może nie jutro, ale za 10..15…lub 20 lat zaowocują w postaci lepszego zdrowia czy lepszego samopoczucia.


  Skomentuj