Rak a dieta

 • Rak a dieta

  Żywienie obejmuje dwa ważne aspekty:

  • ilościowy (spożycie energii)
  • jakościowy (skład).

  Aspekt ilościowy odnosi się do bilansu energetycznego, który można wyrazić jako spożycie energii pomniejszone o wydatki energetyczne. Jeśli bilans będzie dodatni, będzie to prowadziło do przyrostu wagi, nadwagi oraz otyłości. Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka kilku przewlekłych chorób, w tym także raka.

  Aspekt jakościowy odnosi się do obecności substancji odżywczych, takich jak mikro i makroelementy naturalnie występujących w żywności oraz substancji nieodżywczych, do których należy m.in. błonnik czy metabolity wtórne roślin. Aspekt jakościowy obejmuje również dodatki do żywności oraz zanieczyszczenia.

  Po stronie wydatków energetycznych kluczowe znaczenie ma aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna przede wszystkim ma za zadanie zapobiec przyrostowi wagi, nadwadze czy otyłości. Dowiedziono, iż w skuteczny sposób chroni przed rakiem okrężnicy, istnieje tez duże prawdopodobieństwo dobroczynnego jej wpływu na profilaktykę raka piersi i śluzówki macicy.

  Uprzemysłowienie oraz urbanizacja doprowadziły do spadku aktywności fizycznej w szczególności w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się.

  Istnieją przekonujące dowody na związek spożywanych środków spożywczych, napojów czy składników żywności z ryzykiem zachorowania na raka. Przykładem może być rak przełyku, piersi, jelita grubego oraz ust ściśle związany ze spożywaniem napojów alkoholowych. Nowotwory płuc oraz wątroby z kolei odnoszą się do konkretnych rakotwórczych zanieczyszczeń wody pitnej lub żywności.

  Istnieją również prawdopodobne dowody na ochronny wpływ konkretnych składników żywności oraz napojów w walce z rakiem. Przypadki raka ust, płuc, przełyku oraz żołądka dotyczą spożywania owoców i warzyw, karotenoidów oraz czosnku. Przypadek raka  trzustki, jelita grubego oraz gruczołu krokowego można powiązać ze spożyciem kwasu foliowego, błonnika pokarmowego, czosnku, wapnia oraz selenu.

  Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia sześciu rodzajów raka: przełyku, trzustki, jelita grubego, piersi, nerek oraz śluzówki macicy.

  Karmienie piersią obniża ryzyko wystąpienia raka piersi.

  Źródło: European Union Public Health Information System

  Analiza dostępnych danych oraz wyciągnięte z nich wnioski zaowocowały opracowaniem ośmiu podstawowych zaleceń profilaktyki antynowotworowej:

  • Należy spożywać różnorodne warzywa, owoce oraz całe ziarna zbóż
  • Należy zachować szczupła sylwetkę ciała, przeciwdziałać niedowadze
  • Należy pozostać aktywnym fizycznie co najmniej 30 minut dziennie
  • Należy unikać tłustych potraw oraz słodkich napojów
  • Należy unikać spożywania czerwonego mięsa
  • Należy unikać spożywania alkoholu lub ograniczyć jego dzienne spożycie do 2 porcji w przypadku mężczyzn oraz 1 porcji w przypadku kobiet
  • Należy ograniczyć spożywanie soli
  • Należy unikać stosowania suplementów diety

  Źródło: World Cances Research Fund

  Skomentuj