Rak w liczbach

 • Rak w liczbach

  Każdego roku blisko 7 mln ludzi umiera na raka. Liczba ta sukcesywnie rośnie.

  75 % z tego to mieszkańcy wysoko rozwiniętych krajów.

  Dzięki zdobytej już wiedzy można zapobiec 30% zachorowań a także wyleczyć lub przedłużyć życie kolejnym 30% chorym dzięki wczesnemu wykryciu oraz właściwemu leczeniu.

  Oznacza to, że co roku można ocalić od 2 do 4 mln ludzi.

  Niestety wiele krajów nie jest w stanie ustalić programów prewencji z powodu braku odpowiednich zasobów.                                                                                                                                                       Źródło: International Agency for Research on Cancer

  Źródło: Doll, R. and Peto, R. (1981) The Causes of Cancer. Oxford Medlical Publications.

  Ponad 70% zgonów będących następstwem raka, miało miejsce w krajach o średnim i niskim dochodzie. Najgorzej na tym tle wygląda Polska, gdzie współczynnik przeżywalności wynosi zaledwie 29%. Zaraz za nią znajdują się takie kraje jak: Estonia ze współczynnikiem przeżywalności 32%, Słowacja 33,6% i Słowenia 35%.

  Dla porównania współczynnik przeżywalności w zamożniejszych krajach wynosi odpowiednio: w Austrii: 56,6%, Szwecji 53,2%, Szwajcarii 52,3%, czy we Francji 50,7%.

  Dla każdego z krajów Unii Europejskiej współczynnik przeżywalności dla kobiet jest wyższy niż dla mężczyzn.

  Źródło: European Union Public Health Information System

  Najczęściej występującymi nowotworami w Polsce są nowotwory płuc, prostaty oraz piersi. U mężczyzn dominują nowotwory płuc, na drugim miejscu są nowotwory prostaty. U kobiet natomiast w czołówce są nowotwory piersi, a nowotwory płuc znajdują się na drugim miejscu. Pozostałe najczęściej występujące nowotwory w Polsce przedstawiają wykresy poniżej. Największą śmiertelnością w stosunku do zachorowań charakteryzuje się rak płuc.

  Źródło: European Cancer Observatory.

  Skomentuj